Giảm ngay 50% phí thiết kế đối với Hợp đồng thi công trên 150 triệu VNĐ
Mễn phí 100% đối với Hợp đồng trên 350 triệu VNĐ

Shop Thời Trang

Diện Tích Dưới 25m2
4.500.000vnđ 119vnđ
/yr
Dành cho các cửa hàng/showroom thời trang có diện tích 25 – 35 m², và ngân sách thi công không cao. Phù hợp với những bạn mới kinh doanh hoặc bán online.
Tư vấn làm shop, cửa hàng
Tư vấn theo từng mô hình thời trang
Vẽ layout 2D của shop
Preview toàn cảnh công trình
Vẽ phối cảnh 3D shop, cửa hàng
Bàn giao 04 view shop
Không gồm bản vẽ kỹ thuật
Shop Đã Làm
Diện Tích Dưới 60m2
12.500.000vnđ 249vnđ
/yr
Gói thiết kế này rất phù hợp với những shop thời trang có diện tích dưới 60 m², ngân sách thi công không cao nhưng cần hoạt động và thi công shop nhanh.
Vẽ layout 2D của shop/showroom
Vẽ phối cảnh 3D – 05 view shop
01 view mặt tiền shop, cửa hàng
01 top view toàn dự án shop
03 view chi tiết nội thất
Thiết kế bảng hiệu + mặt tiền
Không bao gồm bản vẽ kỹ thuật
Shop Đã Làm
Diện Tích Dưới 120m2
25.500.000vnđ 499vnđ
/yr
Gói thiết kế bắt mắt phù hợp với những shop thời trang dưới 120 m² có đòi hỏi và yêu cầu cao về thiết kế, mong muốn sở hữu shop đẹp, dễ bán hàng.
02 concept thiết kế
Vẽ layout 2D của shop, showroom
Vẽ phối cảnh 3D – 05 view shop
Gồm 01 view mặt tiền, 01 top view
Gồm 05 view chi tiết nội thất
Thiết kế bảng hiệu + mặt tiền
Kèm theo bản vẽ kỹ thuật cơ bản
Shop Đã Làm

Shop Thực Phẩm – Phụ Kiện

Diện Tích Dưới 25m2
4.500.000vnđ 119vnđ
/yr
Dành cho các cửa hàng/showroom phụ kiện có diện tích 25 – 30 m², và ngân sách thi công không cao. Phù hợp với những bạn mới kinh doanh hoặc bán online.
Trình bày ý tưởng
Vẽ layout 2D của shop, showroom
Preview toàn cảnh shop
Vẽ phối cảnh 3D shop
Bàn giao 04 view shop
Không gồm bản vẽ kỹ thuật
Shop Đã Làm
Diện Tích Dưới 40m2
7.500.000vnđ 249vnđ
/yr
Gói thiết kế này rất phù hợp với những shop phụ kiện có diện tích 40 m², ngân sách thi công không cao nhưng cần hoạt động và thi công shop nhanh.
Vẽ layout 2D của shop, showroom
Vẽ phối cảnh 3D – 05 view shop
01 view mặt tiền, 01 top view
03 view chi tiết nội thất
Thiết kế bảng hiệu + mặt tiền
Không bao gồm bản vẽ kỹ thuật
Shop Đã Làm
Diện Tích Dưới 85m2
15.500.000vnđ 499vnđ
/yr
Gói thiết kế bắt mắt phù hợp với những shop phụ kiện dưới 85 m² có đòi hỏi và yêu cầu cao về thiết kế, mong muốn sở hữu shop đẹp, dễ bán hàng.
Vẽ layout 2D của shop, showroom
Vẽ phối cảnh 3D – 05 view shop
Gồm 01 view mặt tiền, 01 top view
Gồm 05 view chi tiết nội thất
Thiết kế bảng hiệu + mặt tiền
Kèm theo bản vẽ kỹ thuật cơ bản
Shop Đã Làm

Cửa Hàng Mỹ Phẩm

Gói Thiết Kế Cơ Bản
7.300.000vnđ 119vnđ
/yr
Dành cho các cửa hàng/showroom mỹ phẩm có diện tích 25 – 35 m², và ngân sách thi công không cao. Phù hợp với những bạn mới kinh doanh hoặc bán online.
Đề xuất 02 ý tưởng – phương án
Vẽ layout 2D của shop, showroom
Preview toàn cảnh shop
Vẽ phối cảnh 3D shop
Bàn giao 04 view shop
Không bao gồm bản vẽ kỹ thuật
Shop Đã Làm
Gói Thiết Kế Nâng Cao
15.200.000vnđ 249vnđ
/yr
Gói thiết kế này rất phù hợp với những shop mỹ phẩm có diện tích từ 50 – 80 m², ngân sách thi công không cao nhưng cần hoạt động và thi công shop nhanh.
Vẽ layout 2D của shop, showroom
Vẽ phối cảnh 3D – 05 view shop
01 view mặt tiền, 01 top view
03 view chi tiết nội thất
Thiết kế bảng hiệu + mặt tiền
Không bao gồm bản vẽ kỹ thuật
Shop Đã Làm
Gói Thiết Kế Bắt Mắt
33.300.000vnđ 499vnđ
/yr
Gói thiết kế bắt mắt phù hợp với những shop mỹ phẩm từ 75 – 100 m² có đòi hỏi và yêu cầu cao về thiết kế, mong muốn sở hữu shop đẹp, dễ bán hàng.
02 concept thiết kế
Vẽ layout 2D của shop, showroom
Vẽ phối cảnh 3D – 05 view shop
Gồm 01 view mặt tiền, 01 top view
Gồm 05 view chi tiết nội thất
Thiết kế bảng hiệu + mặt tiền
Kèm theo bản vẽ kỹ thuật cơ bản
Shop Đã Làm

Quán Cà Phê

Gói Thiết Kế Cơ Bản
15.500.000vnđ 119vnđ
/yr
Dành cho các quán cà phê có diện tích 25 – 35 m², và ngân sách thi công không cao. Phù hợp với những bạn mới kinh doanh hoặc bán online.
Đề xuất 02 ý tưởng – phương án
Vẽ layout 2D của quán cà phê
Preview toàn cảnh quán
Vẽ phối cảnh 3D dự án
Bàn giao 04 view quán
Không bao gồm bản vẽ kỹ thuật
Shop Đã Làm
Gói Thiết Kế Nâng Cao
26.500.000vnđ 249vnđ
/yr
Gói thiết kế này rất phù hợp với những quán cà phê có diện tích từ 50 – 80 m², ngân sách thi công không cao nhưng cần hoạt động và thi công quán nhanh.
Vẽ layout 2D của quán cà phê
Vẽ phối cảnh 3D – 05 view quán
01 view mặt tiền, 01 top view
03 view chi tiết nội thất
Thiết kế bảng hiệu + mặt tiền
Không bao gồm bản vẽ kỹ thuật
Shop Đã Làm
Gói Thiết Kế Bắt Mắt
45.300.000vnđ 499vnđ
/yr
Gói thiết kế bắt mắt phù hợp với những quán cà phê từ 75 – 100 m² có đòi hỏi và yêu cầu cao về thiết kế, mong muốn sở hữu quán đẹp, dễ bán hàng.
02 concept thiết kế
Vẽ layout 2D của quán cà phê
Vẽ phối cảnh 3D – 05 view quán
Gồm 01 view mặt tiền, 01 top view
Gồm 05 view chi tiết nội thất
Thiết kế bảng hiệu + mặt tiền
Kèm theo bản vẽ kỹ thuật cơ bản
Shop Đã Làm

Quán Ăn

Gói Thiết Kế Cơ Bản
35.500.000vnđ 119vnđ
/yr
Dành cho các quán ăn có diện tích 25 – 35 m², và ngân sách thi công không cao. Phù hợp với những bạn mới kinh doanh quán hoặc bán online.
Đề xuất 02 ý tưởng – phương án
Vẽ layout 2D của quán ăn
Preview toàn cảnh quán ăn
Vẽ phối cảnh 3D quán
Bàn giao 04 view quán
Tư vấn trang trí quán
Không bao gồm bản vẽ kỹ thuật
Liên Hệ
Gói Thiết Kế Nâng Cao
58.500.000vnđ 249vnđ
/yr
Gói thiết kế này rất phù hợp với những quán ăn có diện tích từ 50 – 80 m², ngân sách thi công không cao nhưng cần hoạt động và thi công quán nhanh.
Vẽ layout 2D của quán ăn
Vẽ phối cảnh 3D quán
Bàn giao 05 view quán
01 view mặt tiền, 01 top view
03 view chi tiết nội thất
Thiết kế bảng hiệu + mặt tiền
Không bao gồm bản vẽ kỹ thuật
Shop Đã Làm
Gói Thiết Kế Bắt Mắt
98.500.000vnđ 499vnđ
/yr
Gói thiết kế bắt mắt phù hợp với những quán ăn từ 75 – 100 m² có đòi hỏi và yêu cầu cao về thiết kế, mong muốn sở hữu quán đẹp, dễ bán hàng.
02 concept thiết kế
Vẽ layout 2D của quán ăn
Vẽ phối cảnh 3D – 05 view quán
Gồm 01 view mặt tiền, 01 top view
Gồm 05 view chi tiết nội thất
Thiết kế bảng hiệu + mặt tiền
Kèm theo bản vẽ kỹ thuật cơ bản
Shop Đã Làm

Showroom

Gói Thiết Kế Cơ Bản
35.500.000vnđ 119vnđ
/yr
Dành cho các quán ăn có diện tích 25 – 35 m², và ngân sách thi công không cao. Phù hợp với những bạn mới kinh doanh quán hoặc bán online.
Đề xuất 02 ý tưởng – phương án
Vẽ layout 2D của showroom
Preview toàn cảnh showroom
Vẽ phối cảnh 3D showroom
Bàn giao 04 view showroom
Tư vấn trang trí showroom
Không bao gồm bản vẽ kỹ thuật
Shop Đã Làm
Gói Thiết Kế Nâng Cao
58.500.000vnđ 249vnđ
/yr
Gói thiết kế này rất phù hợp với những quán ăn có diện tích từ 50 – 80 m², ngân sách thi công không cao nhưng cần hoạt động và thi công showroom nhanh.
Vẽ layout 2D của showroom
Vẽ phối cảnh 3D
Bàn giao 05 view
01 view mặt tiền, 01 top view
03 view chi tiết nội thất
Thiết kế bảng hiệu + mặt tiền
Không bao gồm bản vẽ kỹ thuật
Shop Đã Làm
Gói Thiết Kế Bắt Mắt
98.500.000vnđ 499vnđ
/yr
Gói thiết kế bắt mắt phù hợp với những showroom từ 75 – 100 m² có đòi hỏi và yêu cầu cao về thiết kế, mong muốn sở hữu showroom đẹp, dễ bán hàng.
02 concept thiết kế
Vẽ layout 2D của showroom
Vẽ phối cảnh 3D – 05 view
Gồm 01 view mặt tiền, 01 top view
Gồm 05 view chi tiết nội thất
Thiết kế bảng hiệu + mặt tiền
Kèm theo bản vẽ kỹ thuật cơ bản
Shop Đã Làm

Nhà Hàng Cao Cấp

Gói Thiết Kế Cơ Bản
23.000usd 119usd
/yr
Dành cho những nhà hàng có diện tích khoảng 75 m², và cần thi công với ngân sách không cao. Phù hợp với những bạn mới đi vào kinh doanh ẩm thực.
Đề xuất 02 ý tưởng – phương án
Vẽ layout 2D của nhà hàng
Preview toàn cảnh nhà hàng
Vẽ phối cảnh 3D – 04 view
Tư vấn trang trí nhà hàng
Không bao gồm bản vẽ kỹ thuật
Shop Đã Làm
Gói Thiết Kế Nâng Cao
45.000usd 249usd
/yr
Dành cho nhà hàng có ngân sách thi công không cao. Gói thiết kế này phù hợp với những nhà hàng có diện tích từ 50 – 80 m², cần hoạt động và thi công nhanh.
Vẽ layout 2D của nhà hàng
Vẽ phối cảnh 3D – 05 view nhà hàng
01 view mặt tiền, 01 top view
03 view chi tiết nội thất
Thiết kế bảng hiệu + mặt tiền
Không bao gồm bản vẽ kỹ thuật
Shop Đã Làm
Gói Thiết Kế Bắt Mắt
83.000usd 499usd
/yr
Gói thiết kế bắt mắt phù hợp với những nhà hàng từ 75 – 100 m² có đòi hỏi và yêu cầu cao về thiết kế nhà hàng đẹp, dễ thu hút thực khách.
02 concept thiết kế
Vẽ layout 2D của nhà hàng
Vẽ phối cảnh 3D – 05 view nhà hàng
Gồm 01 view mặt tiền, 01 top view
Gồm 05 view chi tiết nội thất
Thiết kế bảng hiệu + mặt tiền
Kèm theo bản vẽ kỹ thuật cơ bản
Shop Đã Làm

Khách Sạn – Resort

Gói Thiết Kế Cơ Bản
45.500usd 119usd
/yr
Dành cho những resort – hotel có diện tích khoảng 75 m², và cần thi công với ngân sách không cao. Phù hợp với những bạn mới đi vào kinh doanh ẩm thực. Hạng mục công việc bao gồm:
Đề xuất 02 ý tưởng – phương án
Vẽ layout 2D của resort – hotel
Preview toàn cảnh resort – hotel
Vẽ phối cảnh 3D – 04 view
Tư vấn trang trí resort – hotel
Không bao gồm bản vẽ kỹ thuật
Shop Đã Làm
Gói Thiết Kế Nâng Cao
78.500usd 249usd
/yr
Dành cho những resort – hotel có ngân sách thi công không cao. Gói thiết kế này rất phù hợp với những hotel có diện tích từ 50 – 80 m², cần hoạt động và thi công nhanh.
Vẽ layout 2D của resort – hotel
Vẽ phối cảnh 3D – 05 view resort – hotel
01 view mặt tiền, 01 top view
03 view chi tiết nội thất
Thiết kế bảng hiệu + mặt tiền
Không bao gồm bản vẽ kỹ thuật
Shop Đã Làm
Gói Thiết Kế Bắt Mắt
158.500usd 499usd
/yr
Gói thiết kế bắt mắt phù hợp với những resort – hotel từ 75 – 100 m² có đòi hỏi và yêu cầu cao về thiết kếđẹp, dễ bán hàng.
02 concept thiết kế
Vẽ layout 2D của resort – hotel
Vẽ phối cảnh 3D – 05 view resort – hotel
Gồm 01 view mặt tiền, 01 top view
Gồm 05 view chi tiết nội thất
Thiết kế bảng hiệu + mặt tiền
Kèm theo bản vẽ kỹ thuật cơ bản
Shop Đã Làm

Spa – Hair Salon

Gói Thiết Kế Cơ Bản
7.500usd 119usd
/yr
Dành cho các Spa – Salon có diện tích 25 – 35 m², và ngân sách thi công không cao. Phù hợp với những bạn đang trong thời gian đầu làm kinh doanh.
Đề xuất 02 ý tưởng – phương án
Vẽ layout 2D của Spa – Salon
Preview toàn cảnh Spa – Salon
Vẽ phối cảnh 3D – 04 view
Tư vấn trang trí Spa- Salon
Không bao gồm bản vẽ kỹ thuật
Shop Đã Làm
Gói Thiết Kế Nâng Cao
12.500usd 249usd
/yr
Dành cho những Spa – Salon có ngân sách thi công không cao. Gói thiết kế này rất phù hợp với những Spa – Salon có diện tích từ 50 – 80 m², cần hoạt động và thi công Spa – Salon nhanh.
Vẽ layout 2D của Spa – Salon
Vẽ phối cảnh 3D – 05 view Spa – Salon
01 view mặt tiền, 01 top view
03 view chi tiết nội thất
Thiết kế bảng hiệu + mặt tiền
Không bao gồm bản vẽ kỹ thuật
Shop Đã Làm
Gói Thiết Kế Bắt Mắt
28.500usd 499usd
/yr
Gói thiết kế bắt mắt phù hợp với những Spa – Salon từ 75 – 100 m² có đòi hỏi và yêu cầu cao về thiết kế, mong muốn sở hữu Spa – Salon đẹp, dễ thu hút khách.
02 concept thiết kế
Vẽ layout 2D của Spa – Salon
Vẽ phối cảnh 3D – 05 view Spa – Salon
Gồm 01 view mặt tiền, 01 top view
Gồm 05 view chi tiết nội thất
Thiết kế bảng hiệu + mặt tiền
Kèm theo bản vẽ kỹ thuật cơ bản
Shop Đã Làm
Thời gian làm việc: Thứ 02 – Thứ 07 hàng tuần.

Hot Line: 0909.729.651

Giá sản phẩm đồ nội thất có đắt không, giá như thế nào?

Giá sản phẩm đồ nội thất sẽ tùy thuộc kinh phí dự trù của Shop, định hướng trong thiết kế và nguồn hàng sẵn có ạ !

Để làm nội thất có những chất liệu nào?

Các Loại Vật Liệu Trong Trang Trí Nội Thất
  • Gỗ tự nhiên.
  • Laminate
  • Gỗ công nghiệp.
  • Thép.
  • Kính.
  • Ván nhựa acrylic.
  • Đá Tấm cao su giả da.
  • Gạch đất nung và xi măng trần.
  • Vật liệu xanh.

Thời gian thiết kế và thi công nội thất có lâu không?

Tùy thuộc vào diện tích thi công, cho tiết bản vẽ sẽ quyết định tiến độ thi công nhanh hay chậm ạ!

Chính sách bảo hành

Bảo hành chất lượng sản phẩm 12 tháng & 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày nếu sản phẩm lỗi kĩ thuật (sản phẩm bị hỏng do lỗi sản xuất: hỏng hóc về kỹ thuật, nứt vỡ; trầy xước…)

Chương trình ưu đãi

Miễn phí vận chuyển quận nội thành Tp. HCM áp dụng với đơn đặt hàng.

Diện tích bao nhiêu là phù hợp để mở Shop?

Chỉ cần bạn có mặt bằng, Shopdecor™ đều đáp ứng được mọi nhu cầu về thiết kế, tư vấn, thi công hoặc trang trí. Hãy chọn ngay loại hình kinh doanh mà bạn đang mong muốn thực hiện