Shop Giày PICES

Khách hàng
Shop Giày PICES
Dự án
Địa điểm: Quận 2, TP.HCM
Hạng mục: Thiết kế& thi công
Diện Tích: 50m2
Mô tả dự án

Cửa hàng giày PISCES (50m2), là cửa hàng giày được thiết kế theo hướng basic. Không gian nội thất tối giản được sắp xếp một cách khoa học và thoải mái nhất cho người mua.

Categories
  • Cửa hàng
  • Shop
  • Giày
shop giày

Get A Quote

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.