Nhà Truyền Thống VEC

Khách hàng
Nhà truyền thống VEC
Dự án
VEC
Loại hình: Nhà truyền thống
Hạng mục: Thi công - Sản xuất
Diện Tích: 124m2
Mô tả dự án

Để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, VEC cần được đầu tư nâng cấp, xây mới. Từ yêu cầu đó, Shopdecor™ đã đưa ra phương án thiết kế một cách bài bản, quy chuẩn, đảm bảo việc tổ chức các hoạt động trưng bày, giới thiệu hiện vật và hoạt động nghiệp vụ khác luôn được diễn ra trong không gian trang trọng. Ngoài ra, cách chia khu vực để trưng bày và trang trí cũng rất thuận tiện cho người phụ trách cập nhật, bổ sung thêm hiện vật và tổ chức các buổi tham quan giới thiệu.

Categories
  • Văn phòng
  • Nhà truyền thống