Văn Phòng SỬA NHANH

Khách hàng
Văn phòng: Sửa Nhanh
Dự án
Văn phòng: Sửa Nhanh
Địa điểm: TP.HCM
Hạng mục: Thiết kế - Thi công - Sản xuất
Diện Tích: 85m2
Mô tả dự án

Văn phòng được cải tạo từ một căn nhà cũ nằm trong khuôn viên có kích thước 08 x 18m. Hình ảnh đặc thù nghề nghiệp của Sửa Nhanh được thể hiện qua thiết kế văn phòng. Tôn miếng, lưới B40, vạch vàng đen được ứng dụng để tạo hình ảnh nhất quán với hình ảnh thương hiệu Sửa Nhanh.

Categories
  • Cửa hàng
  • Văn phòng
thi công văn phòng