MATERIAL LAB

Khách hàng
Văn phòng: Material Lab
Dự án
Văn phòng: Material Lab
Địa điểm: TP.HCM
Hạng mục: Thiết kế - Thi công
Diện Tích: 35m2
Mô tả
Material Lab là nơi trưng bày vật liệu của Shopdecor™, các vật liệu thi công mới sẽ được trưng bày tại đây. Giúp khách hàng có thể tương tác và dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp dành cho mình.
Mô tả dự án

Material Lab là nơi trưng bày vật liệu của Shopdecor™, các vật liệu thi công mới sẽ được trưng bày tại đây. Giúp khách hàng có thể tương tác và dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp dành cho mình.

Categories
  • Cửa hàng
  • Văn phòng
  • Vật liệu thi công
thiết kế văn phòng